Mooie animatie over tweetaligheid, gebaseerd op de Taalcanon: