Kan taal morele keuzes beïnvloeden? Die vraag probeert wetenschapper Susanne Brouwer van de Radboud Universiteit in Nijmegen te beantwoorden. Ze onderzoekt hoe kenmerken van de spreker, luisteraar en de omgeving invloed hebben op communicatie en morele besluitvorming. Leer meer over haar onderzoek in dit filmpje.