De BeNeCLA (Belgium Netherlands Cognitive Linguistics Association) organiseert op 12 en 13 december 2024 de biënnale conferentie: de CogLing Days aan de Universiteit van Antwerpen.  

Cognitieve linguïsten onderzoeken hoe individuen taal verwerken. Daarbij wordt het sociale aspect van de taal natuurlijk niet vergeten. Een primaire functie van taal is immers het faciliteren van communicatie tussen individuen. Er staan dan ook een aantal vragen centraal tijdens de CogLing Days: “Hoe leidt de cognitieve verwerking van individuen tot tendensen en verandering in taal op het niveau van de gemeenschap?” en omgekeerd “Hoe zijn deze tendensen op gemeenschapsniveau gerepresenteerd in het brein van een individu?” 

Naast deze vraagstukken is er ook ruimte voor andere onderwerpen op het gebied van cognitieve linguïstiek of gerelateerde vakgebieden zoals psycholinguïstiek of cognitieve wetenschappen.  

Het programma van de CogLing Days bestaat uit diverse onderdelen waaronder presentaties over de hierboven genoemde onderwerpen en een panel over de vraag hoe we de wisselwerking tussen het individu en de gemeenschap kunnen onderzoeken. Prof. Dr. Freek Van de Velde van de KU Leuven is de plenaire spreker tijdens de conferentie.   

Call for papers 

Doe je onderzoek naar taal, discourse, en/of cognitie in het vakgebied van de cognitieve linguïstiek of een gerelateerd vakgebied, en heb je interesse in deelname aan deze conferentie? Stuur dan je abstract in voor 24 juni. Via deze link kan je meer informatie teruglezen over de CogLing Days, de voorwaarden voor inzendingen, en de belangrijke data.