In de maand juni nemen twee hoogleraren afscheid van de Radboud Universiteit en van Kentalis, beiden met een enorme staat van dienst.

Door: Linda van den Oever

​Hans van Balkom is ruim 40 jaar actief geweest binnen de Ondersteunende Communicatie, voor kinderen en jongeren met communicatief meervoudige beperkingen. In het kader van zijn afscheid werd op 2 juni een symposium georganiseerd: ‘Terugblik op tien jaar leerstoelondersteunde communicatie voor mensen met meervoudige beperkingen’.

Harry Knoors heeft zich ruim 40 jaar ingezet voor slechthorende en dove kinderen en jongeren. Ter gelegenheid van zijn afscheid vindt op 23 juni het symposium ‘Met het oog op de toekomst’ plaats. In de verschillende lezingen zal het leren van dove en slechthorende kinderen centraal staan. Vervolgens, om 15.30u, zal Harry zijn afscheidsrede uitspreken. Deze is te volgen via een livestream: www.ru.nl/aula/livestream.