Weer een interessant artikel op Nemo kennis link: taalstoornis na een herseninfarct: muziek helpt.