Sinds februari is er een gratis online platform om taalspel tussen ouders en kinderen te stimuleren: Langaroo. De website is bedoeld voor ouders en verzorgers en biedt materiaal om samen met taal te spelen.

Langaroo is een initiatief van Meertalig.nl en Stichting VoorleesExpress. De ontwikkelaars zijn hiermee ingegaan op het tekort aan anders- en meertalige voorleesboeken, materiaal dat belangrijk is om de taalontwikkeling van kinderen te bevorderen. Onderzoek wijst uit dat de hoeveelheid taalinput belangrijk is voor de taalontwikkeling, in het bijzonder van minderheidstalen.

Thuis (voor)lezen is een belangrijke bron van dergelijke taalinput. In de praktijk blijkt het voor ouders vaak lastig hier de tijd voor te vinden of de juiste materialen te vinden. Langaroo biedt dit aan in de vorm van een interactief spel. Op de website begeven ouders en kinderen zich in Lingoland, en kunnen ze de kaart van het virtuele land ontdekken door filmpjes te kijken en spelletjes te spelen. Die taalspellen zijn dan een startpunt voor een gesprek tussen ouder en kind.

Op dit moment wordt Langaroo aangeboden in het Nederlands, Engels, Arabisch, Pools en Turks. De makers zijn van plan hier in de toekomst nog meer talen aan toe te voegen. Neem een kijkje op www.langaroo.org.