Vrijdag 19 juni 2020
Online
-16:00 Jelle Brouwer
-17:00 ALV

Het leren van een vreemde taal als innovatieve manier om gezond oud te worden? – Jelle Brouwer (Rijksuniversiteit Groningen)
Nederland wordt gemiddeld steeds ouder. Deze toegenomen levensverwachting is enerzijds positief. Tegelijkertijd brengt het veel uitdagingen met zich mee in de vorm van cognitieve en/of stemmingsklachten, die geassocieerd zijn met een grotere kans om later dementie te ontwikkelen. Een aantal onderzoeken vond echter dat een leven lang tweetalig zijn mogelijk symptomen van dementie kan uitstellen. Dit komt mogelijk doordat het constant jongleren van meerdere talen het denkvermogen traint, wat een zogenaamde cognitieve reserve opbouwt. Ander onderzoek suggereert dat óók het introduceren van een tweetalige ervaring op latere leeftijd nog cognitieve voordelen kan opleveren. Daarnaast brengen het verbreden van de culturele horizon en het besef dat leren nog altijd kan positieve veranderingen in welzijn met zich mee. In deze lezing zullen de achtergrond, de methode en de verwachtingen van het CogFlex project worden besproken.