Op dinsdag 6 november 2018 vindt ‘Update Taal’ plaats in Spui 25 (20.00-22.00 uur). Twee
taalwetenschappers brengen ons op de hoogte van actuele ontwikkelingen op hun vakgebied.
Suzanne Aalberse (UvA, capaciteitsgroep Nederlandse taalkunde) geeft een presentatie met de titel
Welkom naar Amsterdam; de invloed van taalcontact op het Nederlands. De centrale vraag is welke
delen van taal het gevoeligst zijn voor taalverandering door taalcontact en waarom. De tweede
spreker is Vadim Kimmelman (UvA, capaciteitsgroep Taalwetenschap) met een presentatie getiteld
Hoe bedenkt je gebaren? Systematische iconiciteit in gebarentalen. Gebaren in gebarentalen lijken
vaak op dingen dat ze benoemen: een gebaar voor een boom lijkt op een boom, en een gebaar voor
een kat op een kat. We zeggen dan dat gebaren iconisch zijn. In deze lezing laat Kimmelman zien hoe
je iconiciteit van gebaren systematisch kan bestuderen en wat voor patronen je dan vindt.

 

Toegang gratis, maar meld je aan via Spui 25.