Donderdag 26 april vindt om 17.00 de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het WAP plaats. Dit zal geschieden in zaal 0.11 van het P.C.Hoofthuis (Spuistraat 134, 1012VB, Amsterdam). Hieronder kunt u de stukken die tijdens de vergadering besproken zullen worden downloaden. Zoals u kunt zien op de agenda zijn er twee kandidaatsbestuursleden. Tijdens de vergadering wordt gestemd over hun mogelijke toetreding tot het bestuur. Mocht u zich als tegenkandidaat verkiesbaar willen stellen, dan kunt u dit uiterlijk 26 april 16.59 aan het zittende bestuur laten weten.

Als voorprogramma zal er om 16.00 een lezing worden gegeven door Rianne van den Berghe en Josje Verhagen getiteld ‘Kunnen kleuters een tweede taal leren van een sociale robot?’ Een verkorte versie van deze lezing was ook al te zien tijdens het symposium, maar ditmaal zal ook de robot aanwezig zijn. De lezing vindt plaats in zaal 4.34 van hetzelfde P.C.Hoofthuis. Als u van plan bent deze lezing te bezoeken, dan zouden we het op prijs stellen als u dat van te voren laat weten in verband met de capaciteit van de zaal.

Na afloop van de ALV zal er natuurlijk een borrel worden geschonken en is er gelegenheid tot napraten.

We hopen zo veel mogelijk van u daar te zien!

Agenda ALV 26 april 2018

Begroting 2018

Jaarrekening 2017

Notulen ALV 2 juni 2017