Print Friendly, PDF & Email

In het afgelopen WAP-Bulletin (februari 2018) konden WAP-leden meeloten voor een exemplaar van het boek ‘Elk woord telt’ van Annemiek Deij. Inmiddels is de winnaar bekend en heeft Marianne te horen gekregen dat zij een exemplaar toegestuurd krijgt. Tegen alle andere WAP-leden zeggen we: hou de website en het WAP-Bulletin goed in de gaten, want wie weet verloten we binnenkort weer een interessant boek.

Over Elk woord telt

In het boek ‘Elk Woord Telt – Omgaan met een Taalontwikkelingsstoornis/TOS’ leest u theorie, ervaringsverhalen en praktische tips m.b.t. TOS, weergegeven per levensfase. Daarnaast komen diverse vormen van begeleiding en behandeling aan bod. Deze informatie biedt onder andere de persoon met TOS en zijn omgeving (h)erkenning en ondersteuning bij de keuzes waar zij voor komen te staan: waar kan ik heen als ik zorgen heb over de spraak-taalontwikkeling van mijn kind, welke behandelingen zijn er voor kinderen en jongeren, waar let ik op bij de schoolkeuze, welke invloed heeft TOS op hobby’s, relaties en werk?

Het boek is onder meer gericht op de directe omgeving van mensen met TOS, op studenten en op professionals. De insteek is praktisch. De opmaak en opbouw zijn zodanig, dat teksten selectief te lezen zijn. Als lezer kunt u bijvoorbeeld kiezen voor één bepaalde levensfase, of alleen de praktijkverhalen doornemen.

Elk Woord Telt – een down-to-earth geschreven, overzichtelijk naslagwerk voor eenieder die te maken heeft met TOS. Het boek is onder andere verkrijgbaar via Bol.com en VanDijkZakelijk, of elkwoordtelt@outlook.com.

ISBN 978-90-826507-0-9