De WAP-redactie begint het jaar goed: vanaf januari 2019 sluiten Darlene Keydeniers en Saskia Mooijman zich bij de redactie aan. 

Darlene Keydeniers

Darlene Keydeniers

Promovenda

Darlene Keydeniers studeerde Nederlands en Taalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Nadat zij in 2017 haar studie afrondde is ze begonnen aan haar promotieonderzoek naar de effecten van tweetalige kinderdagverblijven. In haar onderzoek houdt Darlene zich voornamelijk bezig met meertaligheid en het jonge kind. Als redactielid van het WAP-bulletin hoopt Darlene een goede brug te slaan tussen wetenschap en praktijk.

Saskia Mooijman

Saskia Mooijman

Promovenda

Saskia Mooijman is onlangs begonnen aan haar promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dit onderzoeksproject gaat over de rol van algemene cognitieve functies in het herstellen van tweetalige afasie. Hiervoor heeft ze Communicatie- en Informatiewetenschappen en Taalwetenschap in Groningen en Amsterdam gestudeerd. Voor haar studie (en daar buiten) is Saskia altijd op één of andere manier bezig geweest met taal en schrijven, en ze vindt het leuk om dit te kunnen combineren in haar werkzaamheden als WAP-redactielid.

Foto: Suzan Zanders