Tijdens het Deelkracht Kennisfestival werd de stand van zaken gedeeld over de 62 onderzoeksprojecten die vallen onder Deelkracht. Deelkracht is een programma binnen de zintuiglijke gehandicaptenzorg, met praktijkgericht onderzoek. Het WAP was bij het Kennisfestival aanwezig. Lees hier meer over de enerverende congresdag die redactielid Linda heeft ervaren, en over de vele interessante projecten rond de doelgroep taalontwikkelingsstoornis (TOS) waarover ze meer te weten is gekomen.

Door: Linda van den Oever

Juni jongstleden vond de eerste editie van het Deelkracht Kennisfestival plaats, in hotel Papendal aan de rand van Arnhem. Een historische locatie waar topsporters zich doorgaans in het zweet werken. Op 1 juni was het echter de beurt aan bijna 600 enthousiaste deelnemers van het Deelkracht Kennisfestival om hun topprestaties te tonen. Deelkracht is een programma met 62 praktijkgerichte onderzoeksprojecten rondom de zintuiglijke gehandicaptenzorg. Hieronder valt zorg voor mensen (i) met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), (ii) die doof of slechthorend zijn, (iii) met doofblindheid en (iv) met een communicatief meervoudige beperking (CMB). Het bijzondere van Deelkracht is dat verschillende zorg- en doelgroepvertegenwoordigende organisaties op het gebied van auditieve en communicatieve beperkingen zich samen inzetten voor een meer toegankelijke samenleving voor deze doelgroepen. Zo veranderden concullega’s in samenwerkingspartners.

Deelkracht is begin 2020 gestart en wordt mogelijk gemaakt door subsidie vanuit ZonMw. Een ander bijzonder aspect van Deelkracht is dat ieder van de 62 projectgroepen bestaat uit zowel onderzoekers, zorgprofessionals als ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen zijn in dit geval mensen uit één van de vier doelgroepen of hun naasten. Door deze multidisciplinaire samenstelling van de projectgroepen komen kennis en ervaring uit verschillende hoeken samen en wordt ieder van drie belangrijke pijlers meegenomen in het onderzoek: de wetenschap, de praktijk en de eigen ervaring.

Tijdens de congresdag waren vier parallelsessies waarin de aanwezigen op de hoogte werden gebracht van de laatste stand van zaken rondom alle Deelkrachtprojecten. De sessies werden mede vormgegeven door een posterpresentatie, lezing, demonstratie of quiz.

Linda doet hieronder verslag van de parallelsessies rondom de doelgroep TOS. Mocht je echter geïnteresseerd zijn in projecten rond de doelgroepen doof/slechthorend, doofblindheid of CMB, neem dan gerust een kijkje op de website van Deelkracht. Daarop zijn gegevens en resultaten te vinden over alle projecten. In de onderstaande figuur lees je een selectie van zes TOS-onderzoeksprojecten waarover Linda enthousiast was en die ze graag wil delen met de WAP-leden. Klik op de figuur om deze te vergroten.

Tot slot: Het Deelkracht Kennisfestival was een inspirerende en enerverende dag, vol bevlogen mensen met hart voor de zaak. Wat mooi en stimulerend om te zien dat zoveel gelijkgestemden vanuit verschillende achtergronden en organisaties de neuzen dezelfde kant op hebben gezet en hetzelfde doel nastreven: een inclusieve samenleving creëren voor mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Belangrijk voor ons, de zorg en de cliënten: ZonMw was zeer te spreken over de tussentijdse resultaten van Deelkracht, en zullen voor de komende 3 jaar projecten blijven financieren. Dus blijf Deelkracht volgen!

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws over de Deelkrachtprojecten? Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief: https://www.deelkracht.nl/nieuwsbrief/