Van oudsher is de Grote Taaldag dé dag waarop taalkundigen vanuit heel Nederland en Vlaanderen bij elkaar komen en actueel onderzoek presenteren. Met ruim 65 bijdragen en 160 deelnemers was het een uitgelezen kans om vele collega’s te ontmoeten, en om naar uiteenlopende presentaties te luisteren. Een bezoeker van de huidige editie noemde het dan ook toepasselijk ‘het jaarlijkse schoolreisje voor taalkundigen’.

Een schoolreisje voor taalkundigen

Het congres opende met een inspirerende plenaire lezing door Annemiek Hammer en Martine Coene. De twee onderzoekers van de Vrije Universiteit gaven een uitgebreid overzicht van de problemen die individuen met gehoorproblemen ervaren in gesproken communicatie. Hierin gingen ze in op verschillende auditieve, talige en cognitieve factoren die communicatie hinderen en faciliteren in verschillende populaties: kinderen, jongvolwassenen, studenten, werkende volwassenen en ouderen met gehoorverlies. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ruis of complexe zinsconstructies. Ook bespraken de keynote-sprekers de ingrijpende gevolgen van verschillende Covid-maatregelen op de dagelijkse communicatie van dove en slechthorende sprekers. Hiermee sloot de lezing goed aan op het thema ‘taal & inclusiviteit’, waar dit jaar op de Grote Taaldag extra aandacht voor was.

Na de keynote-lezing gingen alle deelnemers hun eigen weg naar de presentaties in de verschillende parallelsessies. ’s Ochtends vonden in deze sessies twee panelgesprekken plaats. Deelnemers discussieerden over actuele thema’s, namelijk wetenschapscommunicatie en interculturele communicatie. De dag sloot zoals vanouds feestelijk af met het Taalgala. Tijdens deze borrel vond ook de uitreiking van twee prijzen plaats: de AVT/Anéla dissertatieprijs en de LOT populariseringsprijs.

Anéla/AVT Dissertatieprijs

Elk jaar reiken Anéla en AVT een dissertatieprijs uit aan de auteur van het beste taalwetenschappelijke proefschrift dat aan een Nederlandse universiteit is verdedigd. Voor de prijs van 2022 waren de volgende drie kandidaten genomineerd: Daan Hovens (Maastricht University), Alex Reuneker (Universiteit Leiden) en Sybren Spit (Universiteit van Amsterdam & voorzitter van Het WAP). Op de Grote Taaldag werd de winnaar dan eindelijk bekend gemaakt: dit jaar mocht Alex Reuneker de prijs in ontvangst nemen voor zijn proefschrift over voorwaardelijke (‘als … dan’) zinnen in het Nederlands. de jury prees onder andere de theoretische diepgang en methodologische breedte van het proefschrift. Wilt u meer weten over de genomineerde proefschriften? Klik dan op de namen van de genomineerden om filmpjes te kijken waarin ze hun eigen onderzoek introduceren.

LOT-Populariseringsprijs

Ook de prijswinnaars van de LOT-populariseringsprijs werden op 3 februari 2023 bekend gemaakt. In oneven jaren gaat deze prijs naar het beste projectvoorstel: de winnaars kunnen het prijsgeld van 2500 euro inzetten om hun project te realiseren. Dit jaar waren twee projecten genomineerd: “Een schip vol woorden: Sporen van Afrika in het Sranantongo” (Margot van den Berg, Jeroen van Ravenhorst en Fresco Sam-sin) en “Taalwijs.nu – Interviewpodcast” (Silvia Canto, Maaike Koffeman en Marije Michel). Uiteindelijk zijn de bedenkers van “Een schip vol woorden” met de prijs naar huis gegaan. De makers willen met dit project de historische banden van Afro-Surinamers met Afrika zichtbaar maken aan de hand van individuele woordgeschiedenissen. Dit zullen ze doen door teksten voor een online woordenboek, een mini-podcast en een animatie te produceren. Zo werken ze toe naar een tentoonstelling over de talen van Suriname. De jury prees onder andere de originaliteit van dit mooie project en de bijdrage die het levert aan een grotere publieke bekendheid van de waarde van taalwetenschappelijk onderzoek. Net als voor de dissertatieprijs zijn voor de populariseringsprijs YouTubefilmpjes gemaakt over de genomineerde projecten. Om deze te bekijken, kunt u klikken op de projectnamen hierboven.

Grotevragenprijs

Op het Taalgala lanceerden LOT en AVT een nieuwe prijs voor de beste ideeën over grote vragen die de taalwetenschap de komende 10 jaar zullen gaan bezighouden: de Grotevragenprijs. Met deze essaywedstrijd willen LOT en AVT vernieuwende initiatieven stimuleren die breed in het veld gedeeld kunnen worden. In totaal zullen maximaal drie prijzen (van respectievelijk 1800, 1500 en 1200 euro) uitgereikt worden aan de beste essays. U kunt hier meer lezen over de prijs.

Feestelijke afsluiting van een geslaagd congres

Na de uitreiking van prijzen en de aankondiging van een nieuwe prijs kwam de Grote Taaldag op een feestelijke manier ten einde. Het congres op locatie was weer een groot succes, met een breed scala aan interessante lezingen. We kijken nu al weer uit naar de volgende editie!