NIEUWE DEADLINE voor inzending: vrijdag 15 oktober 2021!

 

 

Op 25 maart 2022 zal er weer een Anéla studiedag zijn. Deze zal plaatvinden op de Vrije Universiteit in Amsterdam. We gaan er op dit moment vanuit dat de studiedag ook daadwerkelijk op locatie zal kunnen plaatsvinden.

 

Het thema van de studiedag zal zijn: Van groep 1 tot universiteit: de rol van taalvaardigheid Binnen dit brede thema kunnen onderwerpen aan bod komen als eerste- en tweedetaalverwerving, taalontwikkelingsstoornissen, leesvaardigheid, verstavaardigheid, vertelvaardigheid, meertaligheid en de rol van taalvaardigheidstoetsen. Deze opsomming is overigens zeker niet uitputtend; ieder thema dat raakt aan taalvaardigheid mag worden aangedragen in voorstellen voor presentaties of workshops.

 

Taalvaardigheid is tegelijkertijd cruciaal voor school- en loopbaansucces alsook een lastig grijpbaar fenomeen. Zowel de definitie van taalvaardigheid als de mogelijkheid om het op een betrouwbare manier te meten, liggen niet vast. Dit heeft onder meer te maken met de leeftijd van de doelgroep, de taalinput, verstorende factoren en de vele manieren waarop taalvaardigheid kan worden gemeten. Op deze studiedag is er ruimte voor workshops en individuele presentaties over een van bovengenoemde of hieraan gerelateerde onderwerpen. We verwelkomen zowel bijdragen vanuit wetenschappelijk onderzoek als onderzoek vanuit kennisinstellingen als basisscholen, middelbare scholen, hogescholen, universiteiten, logopedie, audiologische centra, schoolbegeleidingsdiensten en vanuit de dyslexiezorg. Inzendingen van niet-leden zijn van harte welkom. Iedereen is van harte uitgenodigd om deel te nemen!

 

Keynote spreker van deze dag zal zijn: prof. Folkert Kuiken (UvA).

 

Er zijn verschillende presentatievormen mogelijk:

  • Presentaties (30 minuten, waarvan 10 minuten discussie) zijn bedoeld voor het bespreken van vergevorderd of afgerond onderzoek.
  • Workshops (in blokken van 90 minuten) bestaan uit meerdere presentaties rond een gezamenlijk thema. De organisator van een workshop stuurt in eerste instantie een voorstel in voor de workshop als geheel, inclusief titels en auteursnamen van afzonderlijke bijdragen binnen het colloquium. De abstracts voor de afzonderlijke presentaties worden pas in tweede instantie ingestuurd, namelijk wanneer het workshopvoorstel geaccepteerd is.
  • Posters (A0-formaat) zijn geschikt voor één-op-één discussie van onderzoek in de opstartfase, of ander onderzoek met gegevens die zich goed visueel laten presenteren.

 

Als u een bijdrage wilt leveren aan de studiedag, vragen we u uiterlijk vrijdag 15 oktober 2021 (NIEUWE DEADLINE!) een abstract (max. 300 woorden, plus max. 4 referenties; met titel en 4 trefwoorden) in te dienen. Abstracts mogen zowel in het Nederlands als in het Engels worden geschreven; de taal waarin het abstract is gesteld, is ook de taal waarin uw bijdrage plaatsvindt. Om uw abstract in te dienen, gebruikt u het online-formulier op de website van de Anéla: https://anela.nl/activiteiten/studiedag/abstract-indienen-studiedag/ Bijdragen aan de studiedag zullen zoveel mogelijk worden geplaatst in thematisch georganiseerde, parallelle sessies.

 

Belangrijke data:

  • Deadline (NIEUW) indienen abstracts: Verlengd naar 15 oktober 2021
  • Bericht over acceptatie abstract: begin november 2021
  • Bekendmaking programma en opening inschrijving: 10 januari 2022

 

Organisatie-comité VU: Petra Bos, Martine Coene, Annemiek Hammer, Monique Lamers, Andrea van Zyl Voor meer informatie, neem contact op met Petra Bos (phf.bos at vu.nl)