Print Friendly, PDF & Email

Op de algemene ledenvergadering van het WAP op 26 april 2018 zijn Marty Oosting als secretaris en Tiffany Boersma als penningmeester afgetreden. Marty en Tiffany  legden na jaren van positieve inspanning voor het WAP hun werkzaamheden neer. Gekozen zijn Sybren Spit als secretaris en Rianne van den Berghe als penningmeester. Klik hier voor meer informatie.