Kort verslag ALV 26 april 2018

Kort verslag ALV 26 april 2018

Op donderdagmiddag 26 april 2018 vond in het PC Hoofthuis (UvA, Spuistraat Amsterdam) de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van het WAP plaats. Tijdens deze vergadering vond een dubbele bestuurswissel plaats. Er werd afscheid genomen van Tiffany Boersma als...

Taalontwikkelingsonderzoek toen en nu

Op het WAP-symposium op 20 januari 2018 Verschillend Taalvaardig liet Elma Blom, keynotespreker, overeenkomsten en verschillen zien tussen de taalontwikkeling van meertalige kinderen met en zonder een TOS, zoals dat uit actueel onderzoek naar voren komt. TOS wordt...