Op donderdagmiddag 26 april 2018 vond in het PC Hoofthuis (UvA, Spuistraat Amsterdam) de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van het WAP plaats. Tijdens deze vergadering vond een dubbele bestuurswissel plaats. Er werd afscheid genomen van Tiffany Boersma als penningmeester en Marty Oosting als secretaris. Allebei hebben zij zich jarenlang actief ingezet voor de vereniging. Als opvolgers zijn Rianne van den Berghe (penningmeester) en Sybren Spit (secretaris) aangetreden. De jaarrekening werd gepresenteerd en goedgekeurd evenals de begroting voor komend jaar.  Gedurende de ALV werd verder de nieuwe WAP-website positief beoordeeld. Dankzij het betaalsysteem op deze nieuwe site is er een helderder zicht op het ledenbestand ontstaan, dat momenteel 119 namen telt. De vereniging staat er financieel goed voor, waardoor er het komende jaar extra geïnvesteerd kan worden in activiteiten voor de leden. Het afgelopen symposium (Verschillend taalvaardig) is goed geëvalueerd en inmiddels worden al weer de eerste stappen gezet op weg naar het volgende symposium. Als eerste stap heeft het bestuur een nieuw centraal thema vastgesteld: “Taal en het Brein”. Dit thema is gekozen omdat het de mogelijkheid opent voor interessante activiteiten, waarbij de sterke punten van het WAP goed tot hun recht kunnen komen. Een eerste activiteit binnen dit thema zal tegen het eind van september 2018 plaatsvinden. Deze themamiddag zal een combinatie zijn van een lezing die betrekking heeft op Taal en het Brein, en een rondleiding door het Taallab van de UvA, om te laten zien hoe we eigenlijk aan de kennis over taal en ons brein komen. Voor meer informatie: houd de agenda in de gaten.