Het WAP-bestuur heeft Akke de Blauw benoemd tot erelid van het WAP! Akke is al sinds de oprichting in 1982 betrokken geweest bij het WAP. In 2015 was zij voorzitter van de symposiumcommissie (VertelVaardig) en in 2016 werd ze benoemd tot voorzitter van het bestuur. Tijdens haar voorzitterschap gaf Akke het WAP een nieuwe vorm. Ze was nauw betrokken bij de opzet van de tweejaarlijkse symposia, de nieuwe website en het digitale bulletin. We willen haar heel hartelijk bedanken voor haar bijdrage en feliciteren haar met het erelidmaatschap! Lees hier een recent interview met Akke terug.