Werkverband Amsterdamse Psycholinguïsten

Het WAP is een vakvereniging die professionals uit de wetenschap en het werkveld van logopedie en onderwijs bij elkaar brengt. Het WAP organiseert een tweejaarlijks symposium over een actueel thema, studiemiddagen en workshops en publiceert artikelen middels een nieuwsbrief.

Meer over het WAPWord lid/verleng je lidmaatschap

Laatste nieuws en artikelen

Het WAP toen en nu: in gesprek met Gerard Bol

Tijdens de lunch van het WAP-symposium sprak Marthe van Nes met één van de mede-oprichters van het WAP, dr. Gerard Bol.  In 1982 beoogde het Werkverband meer bekendheid te geven aan het vak Psycholinguïstiek en wilde zij de band tussen psycholinguïsten onderling...

Lees meer

Taalontwikkelingsonderzoek toen en nu

Op het WAP-symposium op 20 januari 2018 Verschillend Taalvaardig liet Elma Blom, keynotespreker, overeenkomsten en verschillen zien tussen de taalontwikkeling van meertalige kinderen met en zonder een TOS, zoals dat uit actueel onderzoek naar voren komt. TOS wordt...

Lees meer

Uitreiking en juryrapport WAP-scriptieprijs

Tijdens het WAP-symposium werd de WAP-scriptieprijs uitgereikt aan Amélie la Roi. Klik hier voor een beknopte versie van het juryrapport en een video-opname van de uitreiking van de prijs, gevolgd door een korte lezing van de winnares over haar scriptie. De jury De...

Lees meer